Jeugdclub Beverlo - JCB

Huisreglement

Wij proberen in ons jeugdhuis te streven naar een goede werking, en daar komen regels aan te pas.

Regels

Algemene Info

Hieronder vind je specifieke onderwerpen ivm het reglement, maar hier is al wat algemene info.
Jeugdclub beverlo is een erkend jeugdhuis. Dit wil zeggen dat wij zijn aangesloten bij de vlaamse federatie van jeugdhuizen, Formaat. Ons jeugdhuis is een plaats waar iedereen welkom is. Consumeren is niet verplicht in ons jeugdhuis, maar het is wel verboden eigen drank mee te brengen.
Het is bij wet verboden om in ons cafe, of in de zaal te roken. Hier word streng op toegekeken.
Jeugdclub Beverlo leeft van vrijwillige inzet. Indien je dus een idee hebt voor iets, werk dit uit, en dan kan dit samen met het bestuur bekeken worden.

Toog

Toog

De toegang achter de toog of discobar is enkel toegelaten voor tappers of de disc-jockeys van dienst of voor de jeugdhuisverantwoordelijke.

Het is verplicht om consumpties contant te betalen (GEEN POEF!) Tijdens vergaderingen en tijdens werkmomenten kan men enkele consumpties gratis drinken (maar een medewerker mag uiteraard niet dronken zijn tijdens zijn taakuitoefening)

Lidkaart

Lidkaart

Een lidkaart aankopen van JC Beverlo is niet verplicht. Maar het kost slechts 10 euro, en zorgt voor vele voordelen. Op vertoon van de lidkaart op een evenement, georganiseerd door JC Beverlo, mag je binnen aan voorverkoop prijs.

Ook zorgt een lidkaart er voor dat je verzekerd bent tijdens activiteiten van JC Beverlo. Indien je zelf een verantwoordelijke taak wil in JC Beverlo is een lidkaart een must, dit omwille van de verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid tegenover derden.

Vandalisme

Vandalisme, Diefstal en Respect

Storend gedrag is ongewenst. Respectvolle omgang met andere personen, hun meningen of bezittingen is geen holle slogan. Ook zogenaamd klein vandalisme kan aanleiding geven tot sancties. Iedere bezoeker schikt zich naar de beslissing door de aanwezige verantwoordelijken die samen het beleid bepalen voor de goede gang van zaken.

Schade

Schade

Aangebrachte schade dient aan het jeugdhuis vergoed te worden door de betrokken persoon of personen. De schadevergoeding/schade wordt bepaald door het bestuur. Bij niet-moedwillige schade beslist de beheerraad naargelang de omstandigheden in eer en geweten in hoeverre de dader en het jeugdhuis de schade betaalt. Jeugdhuis-medewerkers genieten hiervoor overigens ook de verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid. Bij glasbreuk ruimt de dader zelf de resten op.

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

Het jeugdhuis is niet aansprakelijk voor diefstallen of beschadigingen door derden van persoonlijke eigendommen van bezoekers of medewerkers. Schade wordt in dit geval in principe niet door het jeugdhuis vergoed. Indien mogelijk is het aangewezen om de zaak met de (gekende) dader te regelen waarbij het jeugdhuis als bemiddelaar of getuige kan optreden. Men kan bij de politie klacht neerleggen tegen vermoedelijke dader(s) of onbekenden. Het meebrengen van CD’s, memory-sticks of andere apparatuur naar het jeugdhuis is volledig op eigen risico.

Drugs

Alcohol & andere drugs

Bezit of gebruik van illegale drugs, dus ook de zogenaamde softdrugs, zijn niet toegelaten in het jeugdhuis of de omgeving ervan. Er zijn voldoende legale middelen aanwezig maar let op, ook bij deze producten is te veel niet goed. Er mogen geen alcoholhoudende dranken gebruikt worden door –16 jarigen of door dronken personen.

Het is ook niet toegestaan om zelf drank mee te brengen in het jeugdhuis. Hieronder valt het jeugdhuis en een straal van 5 meter rond het jeugdhuis en terras.

Het roken van tabak is toegestaan op het terras, maar niet in de gebouwen zelf.

Wapenbezit in het jeugdhuis of de omgeving is eveneens niet toegelaten.